Katused

Sammaldunud katusepind kannatab pideva niiskuse all. Sellest tingitud lisaraskus hakkab mõjutama katuse vastupidavust ning avaldab suurt mõju kogu maja konstruktsioonile. Sõltuvalt hoone asukohast ja seda ümbritsevast keskkonnast, soovitame katuseid pesta vähemalt kord kolme aasta jooksul.